Kwaliteit dienstverlening

Veiligheidop1 streeft naar hoge kwaliteit en goede dienstverlening

Veiligheidop1 garandeert kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Daaronder wordt verstaan:

 • Begeleiding en hieraan gerelateerde ondersteuning, die aan de professionele standaarden voldoen;
 • Een beroepshouding en werkwijze die de waarden van de organisatie tot uitdrukking brengen;
 • Systematische toetsing van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit;
 • Een klachtenregeling;
 • Privacybescherming

Daarnaast zoeken medewerkers van Veiligheidop1 dialoog met de patiënten. Hierdoor wordt de zorg en dienstverlening optimaal op de vraag afgestemd en wordt op deze wijze uitdrukking gegeven aan het respect voor de (on)mogelijkheden van cliënten.
Het kwaliteitsbesef van medewerkers is van groot belang; men beseft dat alles wat men doet kwaliteit is. Ieder is dan ook individueel medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Scholing, training en (thema)bijeenkomsten op gerichte onderwerpen dragen hieraan bij.

 • Veiligheid
 • Hygiëne
 • Hospitality

Iedere medewerker moet zich bewust zijn van de wensen en behoeften van de patiënten en het belangrijk vinden hieraan te voldoen. Het kwaliteitsbeleid zal door iedereen begrepen moeten worden en het handelen zal moeten voldoen aan heersende wet- en regelgeving. Ieder is individueel medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van onze organisatie. Bovenstaande zal onder andere tot uiting komen in het werkoverleg, de jaarlijkse bespreking en de evaluatie van het kwaliteitsbeleid.
De organisatie beschikt over een kwaliteitssysteem. In dit systeem zijn alle vastgestelde kwaliteitsdocumenten samengebracht. Door middel van deze documentatie wordt het kwaliteitsbeleid tot uitdrukking gebracht en wordt de werking van processen ondersteund en aangetoond.
Door middel van toetsing, zowel in de vorm van een interne toetsing als een externe periodieke toetsing, wordt de werking van het kwaliteitssysteem in de dagelijkse organisatie zichtbaar en wordt nagegaan of een product c.q. dienst voldoet aan de gestelde eisen.

Medisch Manager Evenementenzorg
Daarnaast  hebben we om de kwaliteit van Veiligheidop1 inzichtelijk te maken als evenementenzorg organisatie een Medisch Manager Evenementenzorg aangesteld. Onze Medisch Manager Evenementenzorg (MME) analyseert de volgende punten om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsprocessen op een goede manier uitgevoerd worden en streeft naar continue verbetering van dienstverlening.

 • Correct personeelsbeleid
 • Controle opleidingsniveau zorgverleners en zorgprofessionals
 • Controle BIG registratie (verpleegkundigen & artsen)
 • Goede evaluatie voor, tijdens en ook na uw evenement

Wij als Evenementenzorg Organisatie streven er naar om goede kwaliteit van zorg te leveren bij (grootschalige) publieksevenementen. Een goede samenwerking met Gemeentes, Veiligheidsregio’s, GGD, en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zorgen er voor dat wij als organisatie de kwaliteit van medische hulpverlening bij evenementen hoog in het vaandel hebben staan.