Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact met ons op. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 079-3696578, een e-mail sturen naar info@veiligheidop1nl of schriftelijk een klacht indienen. Dit kan door een brief te sturen naar onderstaand adres of per e-mail naar info@veiligheidop1.nl.

Veiligheidop1
T.a.v. Klantcontactcentrum
Dorpsstraat 175
2712 AJ Zoetermeer
Omschrijf in uw brief duidelijk wat de klacht is. Vermeld in de brief ook uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de locatie waar het om gaat.

Afhandeling
Veiligheidop1 zal uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Veiligheidop1 zal zich in samenwerking met u inzetten om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen, om uw vertrouwen in ons te herstellen.