Evenementenzorg

Uw specialist in evenementenzorg

Veiligheidop1 heeft ruime ervaring op het gebied van zorgverlening bij evenementen. Indien u een activiteit, zoals een festival, wedstrijd, demonstratie of groot feest organiseert dan bent u volgens de wet verplicht voor de veiligheid van de aanwezigen te zorgen.

Naast de technische en hygiëne aspecten moeten er ook voldoende zorgverleners aanwezig zijn. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de omvang en het soort evenement. Ook het type zorgverlener of zorgprofessional is van groot belang. Veiligheidop1 als (EZO) evenementenzorg organisatie kan deze mensen en het hiervoor benodigde materiaal verzorgen voor uw evenement. 

Evenementenzorg organisatie
Wij zijn een evenementenzorg organisatie met enthousiaste en ervaren medewerkers.Al onze zorgverleners zijn minimaal opgeleid volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Veldnorm Evenementenzorg.

Als u uw zorgverleners bij ons regelt, bent u altijd verzekerd van deskundige, goed opgeleide zorgverleners. Regelmatig komt het voor dat er op (sport)evenementen geen goed opgeleide zorgverleners aanwezig zijn terwijl een ongeluk, groot of klein, zo gebeurd is. U als organisatie draagt daar (gedeeltelijk) de verantwoording voor.

De afgelopen jaren gingen veel organisatoren u voor en maken gebruik van een of meerdere diensten van Veiligheidop1 om hun evenement of festival tot een succes te maken. Wilt u vooraf advies hebben over de mogelijkheden en de vereisten, neemt u dan gerust contact op met onze adviseurs.

Zorgverleners nodig voor uw evenement?
Organiseert u een evenement of festival, en zoekt u professionele zorgverleners (EHBO)?
Voor een sportwedstrijd met honderd bezoekers of een groot festival met tienduizenden bezoekers, laag en/of hoog risico evenementen:

Uw veiligheid is onze prioriteit.

 

 

Zorgniveau, Zorgverleners en Zorgprofessionals

Binnen de evenementenzorg is een aantal zorgniveaus te onderscheiden. Zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen. Binnen de zorgniveaus kunnen zorgverleners bevoegd of juist niet bevoegd zijn om handelingen te indiceren en uit te voeren. In de VNEZ is beschreven welke competenties tot welk zorgniveau behoren. Welke zorgniveaus noodzakelijk zijn op een evenement wordt bepaald op grond van de risicoanalyse in de evenementenvergunning, meerdere zorgniveaus kunnen naast elkaar worden ingezet.

Zorgniveau Basis Eerste Hulp
Dit zorgniveau kan worden ingezet bij evenementen met een ingeschat laag risico zoals bepaald in de LHGAP.

Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp
Dit zorgniveau kan als aanvulling op Basis Eerste Hulp worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico zoals bepaald in de LHGAP. Hierbij worden zorgverleners van meerdere zorgniveaus ingezet. Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.

Zorgniveau Basiszorg
Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van niet-gespecialiseerde verpleegkundigen als aanvulling op het niveau Basis Eerste Hulp, Evenementen Eerste Hulp of ter ondersteuning van het niveau Spoedzorg, Artsenzorg of Specialistische Spoedzorg (Advanced Life Support). De verpleegkundige heeft een ondersteunende rol richting zorgprofessionals en heeft tevens een taak in de prioritering van zorg. Binnen dit niveau vallen ook de BMH operatieve zorg, de doktersassistent, de verzorgende-IG en de ambulancechauffeur.

Zorgniveau Spoedzorg
Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die werkzaam zijn in de acute somatische zorg. Uitgangspunt is dat zij spoedzorg starten in afwachting van overname door de regionale ambulancezorg of door het zorgniveau Specialistische Spoedzorg. Zorg binnen dit niveau vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een aanwezig ter zake deskundig arts of middels een protocol onder verantwoordelijkheid van een MME.

Zorgniveau Specialistische Spoedzorg
Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die functioneel zelfstandig of zelfstandig bevoegd zijn om zorg te leveren op tenminste het niveau van het vigerende Landelijk Protocol Ambulancezorg. Inzet van deze zorgprofessionals valt onder verantwoordelijkheid van een MME en is noodzakelijk als op grond van de risicoprofiel bedreiging van de vitale functies of ernstig
letsel te verwachten is.

Zorgniveau Medische zorg (maatwerk)
De inzet van artsen, PA en VS is maatwerk. Welk specialisme nodig is hangt mede af van de op basis van de risicoprofiel te verwachten zorgvragen.

Andere zorgverleners
Afhankelijk van het type evenement en de verwachte zorgvragen kunnen ook andere zorgverleners die hierboven niet genoemd zijn worden ingezet. Hierbij kan worden gedacht aan: fysiotherapeuten, tandartsen, sportmasseurs, enzovoort.

Bron: Veldnorm Evenementenzorg

 

Zorgverleners nodig bij uw evenement?

Vraag nu uw offerte aan.

Onze zorgverleners en zorgproffesionals staan voor uitstekende kwaliteit in ondersteunende diensten op tal van kleine en grote evenementen.