BHV Opleiding & Herhaling

BHV – Opleiding

De BHV’ers dragen zorg voor preventie en treden op bij incidenten. Door adequaat hulp te verlenen, zorgen zij voor de veiligheid van alle aanwezigen binnen het gebouw. Zij verlenen eerste hulp, ontruimen het gebouw, blussen bij een beginnende brand en zorgen voor de communicatie met externe hulpverleners. Daarnaast zorgen zij voor een goede opvang op de verzamelplaats.

De BHV opleiding van Veiligeidop1 bereidt BHV’ers voor op verschillende soorten incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Tijdens de opleiding ligt de focus op het bijbrengen van elementaire basisvaardigheden.

Scenariobased trainen
Onze cursisten worden scenariobased getraind, dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario’s leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario’s worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. Scenariobased trainen zorgt ervoor dat specifieke bedrijfsrisico’s worden getraind bij de BHV opleiding.

Certificaat
Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als BHV’er competent te blijven, adviseren wij het BHV-certificaat jaarlijks te herhalen.

Doelgroep
Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden.

Inhoud
De BHV cursist wordt getraind in:

Levensreddende Eerste Hulp incl. reanimatie & AED
communicatie: het alarmeren en evacueren van personen
het behandelen van letsel
reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)
het communiceren met externe hulpverleners
Brandbestrijding en Ontruiming
het bestrijden van een beginnende brand
het gebruik van het juiste blusmiddel
voorbereiding van een ontruiming
systematisch ontruimen

Duur: 2 dagen
Locatie: Bleiswijk / In company

Wij denken graag met u mee, zodat de opleiding volledig aansluit bij uw wensen.

Neem gerust contact met ons op.

BHV – Herhaling

Mocht er zich een incident voordoen op of rond de werkvloer dan is de gecertificeerde BHV’er degene die de situatie moet inschatten en adequaat hulp moet verlenen.

De BHV Herhaling van Veiligheidop1 zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de BHV’ers op het juiste niveau zijn en dat BHV’ers beschikken over de juiste compententies. In één dag tijd wordt zowel de module Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie als Levensreddende Eerste Hulp opnieuw doorgenomen. Er wordt geoefend met o.a. het aanleggen van verbanden, reanimatie, stabiele zijligging, ontruiming en kleine blusmiddelen. Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een BHV-certificaat.

Scenariobased trainen
Onze BHV Herhaling cursisten worden scenariobased getraind, dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario’s leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario’s worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure

Doelgroep
BHV’ers die hun vaardigheden op peil willen houden en hun certificaat willen verlengen.

Inhoud
De BHV Herhaling cursist wordt getraind in:

 • Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED
 • Een slachtoffer in veiligheid brengen
 • De toestand van het slachtoffer beoordelen
 • Het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
 • Het behandelen van letsel
 • Reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Brandbestrijding en Ontruiming
 • Het alarmeren en evacueren van personen
 • Het bestrijden van een beginnende brand
 • Het gebruik van het juiste blusmiddel
 • Voorbereiding van een ontruiming
 • Systematisch ontruimen:

 Minimale eisen
De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV opleiding hebben afgerond. Heeft u dit certificaat nog niet? Volg dan de BHV opleiding.

Duur: 1 dag
Locatie: Bleiswijk / In company

Wij denken graag met u mee, zodat de opleiding volledig aansluit bij uw wensen.

Neem gerust contact met ons op.

BHV – Opleiding

De BHV’ers dragen zorg voor preventie en treden op bij incidenten. Door adequaat hulp te verlenen, zorgen zij voor de veiligheid van alle aanwezigen binnen het gebouw. Zij verlenen eerste hulp, ontruimen het gebouw, blussen bij een beginnende brand en zorgen voor de communicatie met externe hulpverleners. Daarnaast zorgen zij voor een goede opvang op de verzamelplaats.

De BHV opleiding van Veiligeidop1 bereidt BHV’ers voor op verschillende soorten incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen. Tijdens de opleiding ligt de focus op het bijbrengen van elementaire basisvaardigheden.

Scenariobased trainen
Onze cursisten worden scenariobased getraind, dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario’s leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario’s worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. Scenariobased trainen zorgt ervoor dat specifieke bedrijfsrisico’s worden getraind bij de BHV opleiding.

Certificaat
Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als BHV’er competent te blijven, adviseren wij het BHV-certificaat jaarlijks te herhalen.

Doelgroep
Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden.

Inhoud
De BHV cursist wordt getraind in:

Levensreddende Eerste Hulp incl. reanimatie & AED
communicatie: het alarmeren en evacueren van personen
het behandelen van letsel
reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)
het communiceren met externe hulpverleners
Brandbestrijding en Ontruiming
het bestrijden van een beginnende brand
het gebruik van het juiste blusmiddel
voorbereiding van een ontruiming
systematisch ontruimen

Duur: 2 dagen
Locatie: Bleiswijk / In company

Wij denken graag met u mee, zodat de opleiding volledig aansluit bij uw wensen.

Neem gerust contact met ons op.

BHV – Herhaling

Mocht er zich een incident voordoen op of rond de werkvloer dan is de gecertificeerde BHV’er degene die de situatie moet inschatten en adequaat hulp moet verlenen.

De BHV Herhaling van Veiligheidop1 zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de BHV’ers op het juiste niveau zijn en dat BHV’ers beschikken over de juiste compententies. In één dag tijd wordt zowel de module Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie als Levensreddende Eerste Hulp opnieuw doorgenomen. Er wordt geoefend met o.a. het aanleggen van verbanden, reanimatie, stabiele zijligging, ontruiming en kleine blusmiddelen. Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een BHV-certificaat.

Scenariobased trainen
Onze BHV Herhaling cursisten worden scenariobased getraind, dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario’s leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario’s worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure

Doelgroep
BHV’ers die hun vaardigheden op peil willen houden en hun certificaat willen verlengen.

Inhoud
De BHV Herhaling cursist wordt getraind in:

 • Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED
 • Een slachtoffer in veiligheid brengen
 • De toestand van het slachtoffer beoordelen
 • Het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
 • Het behandelen van letsel
 • Reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)
 • Brandbestrijding en Ontruiming
 • Het alarmeren en evacueren van personen
 • Het bestrijden van een beginnende brand
 • Het gebruik van het juiste blusmiddel
 • Voorbereiding van een ontruiming
 • Systematisch ontruimen:

Minimale eisen
De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV opleiding hebben afgerond. Heeft u dit certificaat nog niet? Volg dan de BHV opleiding.

Duur: 1 dag
Locatie: Bleiswijk / In company

Wij denken graag met u mee, zodat de opleiding volledig aansluit bij uw wensen.

Neem gerust contact met ons op.